Shenzhen Big Dipper Scale Co.,Ltd

No.88 ,Tengchang first Road , Henggang Sub-district , Longgang District , Shenzhen ,China

Shenzhen, Guangdong 518000
China

Toll-Free Phone: 8613723712960
Local Phone: 8613723712960