Think & Ridge Weighing System (Changzhou) Co., Ltd.

No.100-1 Zhen-xing Road
An Jia Town
Changzhou City, Jiangsu :213126
China

Local Phone: 8660-0263