Shenzhen Shengwanjiang Transducer Technology Co., LTd.

17 Donghai Industrial Park
No. 2 Shanzixia Road, Dakang Henggang
Shenzhen, Guangdong 518115
China

Local Phone: 8416-5996