Shenzhen Changqing Instruments Co., Ltd.

Flat 4 No. 20 Building Shayi Northern Yongfa Science Park
Xinhe Road Shajing Baoan District
Shenzhen, Guangdong
China

Local Phone: 8949-2755-805