Shanghai Ishida Electronic Scales Ltd.

Room 902,Gate 2,Building 16,Hui Xin Bei Li,Chao Yang District

, Beijing
China

Local Phone: 6496-3990