Shanghai Ishida Electronic Scales Ltd.

Room 402,A Yuan Yang Ming Yuan,No.514,Middle Zhong Shan Avenue
,Tian He District
Guangzhou, Guangdong
China

Local Phone: 8259-7365