Shanghai Ishida Electronic Scales Ltd.

Room 102,Unit 1,Building 4,Hai Di Jia Yuan
No.7 Zhen Jiang Rd. Shi Bei Dist.
Qingdao, Sandong
China

Local Phone: 8382-1036