Shandong Taishan Scale Co., Ltd.

Shan Kou Zhen

Taian City,
China

Local Phone: 861-3356