Qingdao Yamee Electron Scale Co., Ltd.Qingdao, Shandong
China

Local Phone: 8763-8298