Ningbo Eternal Weighing Equipment Co., Ltd.

No. 42 Jiangnan Mid-way Beilun Part

Ningbo City, Zhejiang
China

Local Phone: 8617-8399