Nanjing Ningli Machinery FactoryNanjing, Jiangsu 210037
China

Local Phone: 8493-9626