Nanjing East-high International Co., Ltd

No. 108 Xinrun Road
Jiangning Shangfang Science & Technology Zone
Nanjing, Jiangsu
China

Local Phone: 8713-5599