Master K Weighing Technologies (Chongqing) Ltd.

Xinglong Road Fenghuandu Industrial Zone

Yongchuan, Chongqing
China

Local Phone: 4957-0888