Locosc (Ningbo) Precision Technology Co., Ltd.

137 Zhenyong Road
Yongjiang Industrial Zone
Ningbo, Zhejiang 315021
China

Local Phone: 8723-3188