Liaocheng Dongchang Electronic Weighing Apparatus Co., Ltd.

3 Guoxiang Road Congcheng Industrial Park
Economic & Technological Zone
Liaocheng City, Shandong 252000
China

Local Phone: 853-5756