Jinhua Double Dragon Scale Co., Ltd.Jinhua, Zhejiang
China