Jiangshan City Zhu Bajie Electronic Isntrument Co., Ltd.

Jiangshan City-Lake Industrial Park

Jiangshan City, Zhejiang
China

Local Phone: 444-7220