Henan Jinmai Weighing Apparatus Co., Ltd.

No. 18 Fengyang Street
High-Tech Industrial Dev. Area
Zhengzhou, HeNan
China

Toll-Free Phone: 400-600-7780
Local Phone: 6390-2607