Hangzhou Rely Weighing Technology Co., Ltd.

Gouzhuang Industrial Park Liangzhu Town
Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang 310000
China

Local Phone: 8900-4686