Hangzhou Fuda Electronic Equipment Factory

No. 19 Jiaqi Road Xianlin Town
Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang 311122
China

Local Phone: 8717-7505