Hangzhou Dingsong Automatic Instrument Co., Ltd.

16 Wuchang Rd., Xianlin Town
Yuhang
Hangzhou, Zhejiang 311100
China

Local Phone: 8873-0818