Gopoint Testing Equipment Co., Ltd.

Lianda Industrial Park, Shanglilang, Bulan road,
Buji
Shenzhen, Guangdong
China

Local Phone: 8970-3996