Fuszhou Richen Electron Co., Ltd.



Fuzhou, Fujian
China