Fuzhou HuazhiFuzhou, Fujian 350014
China

Local Phone: 8396-4551