Fuzhou Huaheng Weighing Equipment Co., Ltd.Fuzhou, Fujian
China

Local Phone: 8384-3520