Fuzhou Hengzhan Electronic Co., Ltd.

9 Building Tai Jiang Park
Jin Shan Ju Yuan Zhou Industrial Zone
Fuzhou, Fujian
China

Local Phone: 8389-9547