Fuzhou Haichuan Electronic Technology Co., Ltd.

70 Building A zone,Pushang Park
Jinshan Pushang Industrial Area
Fuzhou, Fujian 350002
China

Local Phone: 8305-0266