Fujian Keda Weighing Apparatus Co., Ltd.

Tonglin Ind. Zone, Anhai
Jiinjiang
Quanzhou, Fujian
China

Local Phone: 8571-2522