Dongguan Yixue Electronics Co. Ltd.

Changhuang Road -Opp. Lianbei Gas Station
Changping Town
Dongguan City, Guangdong
China

Local Phone: 8390-1810