Dongguan Guanli Electronics Co., Ltd.

Fenggang Town

Dongguan City, Guangdong
China

Local Phone: 8900-1836