Dalian Daheng Electronic Scale Co., Ltd.

China Yao Ganjingzi District
145 Public Street
Dalian, Liaoning 116037
China

Local Phone: 8642-1336