Changzhou Yubo Electronic Scale Co., Ltd.

New Airport Road New Dev. District
Lvshu, Xuejia Town
Changzhou City, Jiangsu 213132
China

Local Phone: 8318-2220