Changzhou Xudong Weighing Apparatus Fittings Co., Ltd.

Wujin District - Minghuang South Industrial Area

Changzhou City, Jiangsu 213164
China

Local Phone: 8630-4262