Changzhou Lilang Electronic Co., Ltd.

Luoyang Industrial Area
Luoyang Town
Changzhou City, Jiangsu 213104
China

Local Phone: 8961-5161