Changzhou BAILIDE Machinery & Electronic Co., Ltd.

Hexin Rd. Xihu Street
Wujin Econ. Dev. Zone
Changzhou, Jiangsu 213100
China

Local Phone: 8123-1598