Changsha FENGYE Weighing Instrument Co. Ltd.

Xiangyang Road 8
Changsha National Economic & Technological Dev. Zone
Changsha, Hunan 410100
China

Local Phone: 8402-3581