Changhou Hener Weighing Equipment Co., Ltd.

Xiyang Village, Qianhuang Town, Wujin District

Changshu City, Jiangsu 213173
China

Local Phone: 5123-9303