Seca Zhong Guo

Factory Building No. 2, East of No. 9 Hightech Road,Qiaonan District in Xiaoshan Economic and Technological Development Zone

Hangzhou, Zhejiang 311231
China

Local Phone: 8286-9689