Popular Scale Company Ltd.

210 Janjikar St. Nr. Jama Masjid
Masjid Bandar (West)
Mumbai, Maharashtra 400003
India

Local Phone: 91-22-23427326