Xingtai de Hong Electronics Co., Ltd.

Xingtai Qiaoxi District
New West Street 1
Xingtai, Hebei
China

Local Phone: 215-8243