Zitam and Company

H/O Shameswari Dilawar Khan Nr. Gandhi Mem. College
B/O Shop #34 at Gousia Hospital Khanyar
Srinagar, Jammu 190002
India

Local Phone: 91-194-2131234