Samsui Scale Co.

Sr. No. 111/3/6 Vijay Nagar Opp. Athavan Hotel
Kalewadi Pimpri
Pune, Maharashtra 411017
India

Local Phone: 91-098-22745703