Leo Scale Industries

No. 595-46 Dr. Raj Kumar Rd.
Prakash Nagar Srirampuram
Bangalore, Karnataka 560021
India

Local Phone: 91-80-23422958